[bu: 'ja hed] | Boyahed.com
Senaste nytt
2010-02-08 | Sajtnyheter
2009-06-27 | Notis / Kultur & N
2009-06-04 | Kultur & N
Prenumerera på Boyahed.com  RSS

Arkiverat
Slumpa fram artikel  Slumpvälj
2003-01-27 | Notis / Sport
2004-10-19 | Notis / Inrikes
2009-01-04 | T
2004-08-05 | Notis / Inrikes

Kommersiell kärlek

Donera en slant till Boyahed.com och få en ballong av kärlek!
Svenskar svalt inställda till EU-utvidgning, EMU, svenskt NATO-medlemsskap, världssvält, krig...
Av Johabbed bin Laugsson
2002-11-11
Inrikes
STOCKHOLM – Svenskarna är i regel svalt inställda till EMU, utvidgningen av EU, svenskt medlemsskap i NATO, världssvälten, krig, dödsstraff, lokal politik, samt så gott som allting annat som traditionellt anses vara av vikt för mänskligheten, enligt en SIFO-undersökning.Bland de 5000 tillfrågade uppger över en tredjedel (34,2%) att de “inte är tillräckligt insatta för att ha en riktigt bestämd uppfattning” i någonting över huvud taget.

Övriga 65,8 procenten anser sig kunna uttala sig för eller emot åtminstone några av de 25 frågeställningarna, men i dessa fall väljs nästan genomgående de mer försiktiga alternativen “ganska positivt inställd” respektive “ganska negativt inställd”. Bara till de traditionellt mer värdeladdade frågorna tillåter sig medelsvensson att ha mer bestämda åsikter. Exempelvis kan nämnas att hela 13,4% anser sig vara “väldigt negativt inställd” till världskrig, medan motsvarande siffra för plötslig spädbarnsdöd är 11,0%.

Toppnoteringen för frågor som svensken är positivt inställd till finns i miljön, vilken 18,2% anser sig vara helt säkra på att de vill bevara i någon form.

Svenska folkets bestämda uppfattning: "Jag har ingen åsikt."


Återkommande för samtliga svar där ett mer eller mindre definitivt ställningstagande görs är också reservationer av typen “om jag måste välja”, “baserat på vad jag hört, i alla fall”, eller “tror jag nog… kanske.” Många förbehåller sig också rätten att ändra sig om de märker att majoriteten av svenska folket tycker annorlunda än det svar de själva gett.

Uppgifterna anses av vissa kunna fungera som ett komplement till förra veckans TEMO-mätning, som angav ett rekordhögt intresse bland svenska folket för distraherande färggrannhet och blipp-ljud, samt till de höga tittarsiffrorna på fredagens avsnitt av tv-programmet Gladiatorerna.

Resultatet av denna statistik väntas hos allmänheten inte mottagas med några speciella känslor alls, alternativt med en smärre upprördhet och ilska över civilisationens förfall bland mer åsiktsvilliga personer. Enligt experter är denna känsla dock snabbt övergående, och kommer inom några sekunder försvinna till förmån för funderingar som om man kanske skulle ta och byta frisyr.

En person som dock uttalat sig i ärendet är demokratiminister Mona Sahlin demokratiminister, som tidigare idag höll en presskonferens.

“Det här är oroväckande. Jag är helt klart… ganska… negativt inställd till den här utvecklingen, som nog kanske skulle kunna vara lite halvriskabel för den fungerande demokratin. Eller? Jag tror det, i alla fall. Får jag ändra mig senare, förresten?”

Efter ett par minuters tystnad tillade Sahlin att hon nog helst väntar in och ser vad alla andra tycker om saken, men gärna återkommer vid ett senare tillfälle.

Kommentera | Tipsa polarn | Skriv ut