[bu: 'ja hed] | Boyahed.com
Senaste nytt
2010-02-08 | Sajtnyheter
2009-06-27 | Notis / Kultur & N
2009-06-04 | Kultur & N
Prenumerera på Boyahed.com  RSS

Arkiverat
Slumpa fram artikel  Slumpvälj
2007-11-27 | Notis / Kultur & N
2003-07-23 | Notis / Inrikes
2006-02-21 | Notis / Inrikes
2007-11-15 | Kultur & N

Kommersiell kärlek

Donera en slant till Boyahed.com och få en ballong av kärlek!
Så utses Göran Perssons efterträdare
Av Johabbed bin Laugsson
2005-04-20
Inrikes


STOCKHOLM - Återigen har diskussioner om Göran Perssons framtida avgång dykt upp. Persson har själv uttalat sig och avslöjat att han någon gång i framtiden kan komma att lämna partiledarrollen – och att beslutet kan komma så tidigt som till socialdemokraternas kongress i höst. Men hur går det egentligen till när en ny socialdemokratisk partiledare väljs? Boyahed avslöjar en tradition med långtida anor och vit skorstensrök.
Big pimpin.

En ny partiledare utses enligt gamla traditioner och strikt reglerade procedurer. Valförsamlingen låses in och släpps inte ut förrän vit rök bolmar ur Rosenbad - tecknet för att man valt en ny partiledare.

Den nye socialdemokratiske partiledaren utses av medlemmarna i partiets så kallade gubbmaffia. Dessa personer är herrar av hög erfarenhet och en väldigt distinkt arom av våt hund, som anses vara de som bäst kan avgöra vem som ska tilldelas det ärofyllda ämbetet. Gubbmaffian samlas på Rosenbad där de låses in tills dess att ett slutgiltigt beslut har fattats - eller toalettpappret har tagit slut, beroende på vilken av händelserna som inträffar först.

Under porträtten på forna partiledare och den enorma takmålningen av Göran Persson och Anitra Steen i en akt av älskog tar sig gubbmaffian an uppgiften att utse partiledarens efterträdare. Valet sker genom omröstning tills dess att två tredjedelar plus en röst enats om en ny partiledare. För att garantera att ledartronen inte ska stå tom alltför länge ändras reglerna efter ett antal omröstningar, om inget beslut har kunnat fattas. Det räcker då med 50% + en röst för ett efterträdaren ska utses. Om man fortfarande inte kan nå ett beslut avgörs det hela genom en invecklad armbrytningsturnering.

Efter omröstningarna bränns röstsedlarna, och allmänheten kan via den berömda skorstenen på Rosenbad ta del av resultatet. Om man inte kunnat enas om en ny partiledare bränns röstsedlarna med våt halm och svart rök stiger ur skorstenen. Om röken är vit är har en ny socialdemokratisk partiledare utsetts. Är den rosa är partiledaren homosexuell.


GIVE ME SOME GASOLINE!
Proceduren påminner om hur Svenska Akademien utser nobelpristagare i litteratur – men med vissa distinkta skillnader. Vid den processen är det inte rökens färg som visar resultatet på omröstningen, utan istället är det vad som skapar röken som skvallrar om nobelpristagarens identitet. Är det vanlig haschrök är nobelpristagaren en man från Europa, om man rökt opiumpipa en kvinna från Sydamerika eller Afrika, och vid rökheroin faller valet på en asiat.

De fåtal gånger ingen rök alls sipprar ut från Akademiens lokaler tyder allt på att det är Horace Engdahl som ensam fått bestämma pristagaren. Engdahl föredrar att berusa sig genom att injicera bensin rakt in i underarmen, och följaktligen tillfaller litteraturpriset i regel en skandinavisk författarinna.

Den som den socialdemokratiska gubbmaffian väljer till ny partiledare behöver inte nödvändigtvis själv vara man, men i praktiken är så alltid fallet.

Kommentera | Tipsa polarn | Skriv ut